Khách hàng

Những đối tác tuyệt vời của chúng tôi

Hãy để CSM đồng hành kinh doanh cùng bạn
Khách hàng CSM
Hỗ trợ khách hàng tại Đà Nẵng
Slide 2
Hội nghị khách hàng thường niên

Gọi ngay cho chúng tôi với số điện thoại 1900 558 883 hoặc gửi email về csm@vng.com.vn

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình sự hỗ trợ hàng đầu để góp phần nâng cao hiệu suất kinh doanh của họ. Bắt đầu ngay
Preloader
Khi chơi game ở phòng máy, điều làm ta bức xúc nhiều khi không tại trên game mà là không khí tại phòng máy đó. Những phòng máy không gian nhỏ, hoặc cấu hình game, đang combo thì lại gặp "lag, delay...".